Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

06.1912 р. До Л. М. Старицької-Черняхівської

Червень 1912 р. Кутаїсі

…Як Ви зараз же побачите по списку діячів, єсть се не більше не менше як українська версія світової теми про Дон Жуана. «До чего дерзость хохлацкая доходит», – скаже Струве і вся чесна компанія наших «старших братів». Що се є справді дерзость з мого боку, се я й сама тямлю, але вже, певне, «то в высшем суждено совете», щоб я mit Todesverachtung кидалася в дебрі всесвітніх тем (як, наприклад, з Кассандрою своею), куди земляки мої, за виїмком двох-трьох одважних, воліють не вступати…


Примітки

Подається за виданням: Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт. – К.: Наукова думка, 1979 р., т. 12, с. 399 – 400.

Вперше уривок листа надруковано в спогадах Л. М. Старицької-Черняхівської «Хвилини життя Лесі Українки» («Літературно-науковий вісник», 1913, кн. 10).

Подається за першодруком.

Час і місце написання встановлено за змістом листа, на підставі згадки про завершення драматичної поеми «Камінний господар» Лесі Українки. У виданні Леся Українка. Зібрання творів у 14 тт. – Луцьк: 2021 р., т. 14, с. 538 лист датовано «близько 26 липня (8 серпня) 1912 р.».

«То в высшем суждено совете» – вислів із роману О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін», з листа Тетяни Ларіної до Євгенія Онєгіна.