Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

Літературна критика

Два направления в новейшей итальянской литературе (1899 р.)

Писателі-русини на Буковині (1899 р.)

Малорусские писатели на Буковине (1900 р.)

«Про основні мотиви творчості Г. Гейне». Реферат на цю тему Леся Українка читала на ювілейному вечорі до 100-річчя з дня народження Г.Гейне 23.03.1900 р. Оскільки інші її реферати лягли в основу відповідних критичних статей, то слід думати, що і ця доповідь була записана (принаймні конспективно). Але цей текст невідомий. Виклад змісту доповіді друкувався, зокрема, в газеті «Киевское слово» від 25 березня 1900 р. (замітка «Вечер в память Гейне»).

Новые перспективы и старые тени (1900 р.)

Заметки о новейшей польской литературе (1900 р.)

«Михаэль Крамер». Последняя драма Гергарта Гауптмана (1901 р.)

Стаття про творчість М.Конопніцької з нагоди її 60-річного ювілею. Стаття була закінчена і надіслана до журналу «Мир божий», але безбожна редакція її відхилила, і її текст досі не знайдений. (1902 р.)

Відповідь Лесі Українки на статтю С. Ефремова «В поисках новой красоты». Стаття була відхилена редакціями журналів «Киевская старина» та «Мир божий», і її текст досі не знайдений. (січень – лютий 1903 р.)

Винниченко (1905 р.)

«Утопия» в беллетристическом смысле (1906 г.)

Утопія в белетристиці (1906 р.)