Начальная страница

Леся Украинка

Энциклопедия жизни и творчества

?

«Утопия» в беллетристическом смысле

Леся Украинка

«Утопия» в беллетр[истическом] смысле есть изложение в образных формах положительного или отрицательного идеала жизни человечества, в форме предания.

Л.У. 19.ІІ.1906


Примітки

Подається за виданням: Леся Українка. Зібрання творів у 14 тт. Луцьк: 2021 р., т. 7, с. 311 – 353 (текст), 570 – 575 (примітки). Коментар Марії Моклиці, Надії Колошук, Терези Левчук. В нашому е-перевиданні ця довга стаття поділена на розділи і цим розділам дано назви. Виправлено велику кількість помилок набору, які жахливо спотворюють зміст.

Автограф російською мовою титуловано за початком першого речення рукописного тексту: «“Утопія” в белетр. смысле есть изложения…» (ІЛ. Ф. 2. Од. зб. 857). Під заголовком «“Утопия” в беллетристическом смысле» вперше опубліковано в книзі «Леся Українка. Публікації. Статті. Дослідження» (Київ: Вид-во АН УРСР, 1956. С. 112 – 148). Редактори згаданого видання припускають, що це перший варіант статті про літературну утопію, про що свідчить тотожний у багатьох місцях зміст і українські слова, надписані над російським текстом.

Укладачі 12-томного видання 1975 – 79 рр. також вказують на факт первинності варіанту російською мовою, писаного, очевидно, для якогось російськомовного видання, але з невідомих причин не надрукованого. Про публікацію 1956 р. не згадано (Леся Українка. Зібрання творів у дванадцяти томах. Т. 8. Київ: Наук. думка, 1977. С. 305).

Припускаємо, що Леся Українка у певний часовий проміжок робила одночасно обидва варіанти статті, але з перспективою публікації в новоствореному журналі «Нова громада» вирішила на користь україномовної версії.

Стаття «“Утопия” в беллетристическом смысле» публікується за автографом із використанням сучасної російської абетки. У квадратних дужках подаються поповнення скорочених слів, у ламаних – закреслені авторкою місця.