Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

Перед (не пізніше) 19.05.1907 р. До Є. М. Косач

Ялта

Люба Імочко!

Спасибі за поздравлення, ти люба дитинка! Як твої драми чи пишуться? Поцілуй маму, і бабушку, і себе в зерка[льц]і.

Я здорова. А в[и?]

Твоя Леся


Примітки

Подається за виданням: Леся Українка. Зібрання творів у 14 тт. – Луцьк: 2021 р., т. 14, с. 63 (текст); с. 441 (примітки).

Подається за автографом, який зберігається в Музеї Лесі Українки в Києві (КН3524, А609).

Датовано орієнтовно за поштовим штемпелем (Київ, 6.V.1907).

Уперше надруковано у виданні: Леся Українка. Публікації. Статті. Дослідження / упор. О.Ф.Ставицький. Київ: Наук. думка, 1984. С. 60.

Як твої драми… Очевидно, ідеться про літературні проби пера, до яких традиційно заохочували дітей у родині Косачів.

Поцілуй маму, і бабушку…Тобто О.Є.Косач та А.І.Судовщикову.

Судовщикова (із дому Хойнацька) Анна Іванівна – мати О.Є.Косач, давня приятелька родини Лесі Українки; на той час разом зі своєю донькою та онукою мешкала в Києві, у будинку родини Тесленків-Приходьків (вул. Лабораторна, 11).