Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

29.01.1907 р. До В. М. Гнатюка

Київ

Шановний добродію!

26 травня 1906 року від адміністрації стверджено статут товариства «Просвіта» у Києві, яке має допомагати розвиткові української культури і першим чином просвіті українського народу його рідною мовою, працюючи в Києві і в Київській губернії (§ 1 статуту). Товариство се вже заходилося, на підставі § 2 свого статуту, уряджувати в Києві бібліотеку, читальню, книгарню, музей і видання популярно-наукових книжок.

Звичайно, українська бібліотека в Києві, центрі культурного життя російської України, матиме вагу загальнонаціональної інституції, коли буде змога зробити її багатою. Таку саму вагу матиме й музей коло «Просвіти», до якого вже пожертвувано дуже коштовну етнографічну колекцію та інші речі; що ж до видавництва, то воно у всякому разі матиме значення для цілого народу, а не для самої тільки Київщини.

З сих причин товариство «Просвіта» сподівається, що в своїх заходах матиме поміч не тільки від киян, а й від усіх, як членів, так і не членів товариства, хто спочуває справі культурного відродження й просвіти українського народу, і в тій надії товариство вдається до Вас, шановний добродію, зазначуючи при тому головні форми, з яких може тая поміч бути поданою.

1. Товариство просить дарувати книги до бібліотеки, яка буде відчинена до публічного вжитку і міститиме в собі книги всіма мовами та з усіх одділів літератури наукової й красної. В бібліотеці має бути й музичний відділ, до якого товариство просить присилати ноти (ноти до співу можуть бути з текстом на всіх мовах). В ідеалі се має бути національна бібліотека, яка служитиме не тільки для звичайного читання, але й до наукових праць та до всяких інформацій. Тому товариство просить присилати всякі книжки всіма мовами, не тільки такі, що мають загальний та сучасний інтерес, але й спеціальні та давні видання. Між іншим, товариство приймає з подякою пам’ятні книжки, статистичні збірники, календарі, давні періодичні видання (хоч би й порізнені) і т. п.

2. Товариство просить присилати до музею всякі речі, які мають інтерес:

а) етнографічний (напр[иклад], народні вишивання, тканини, убрання, посуд, музичні інструменти, писанки, моделі хат, возів, струментів і т. п.),

б) історико-археологічний (старосвітські портрети, малюнки, документи і всякі стародавності),

в) природничий (напр[иклад], палеонтологічні знаходи, кістяки, гербарії, мінералогічні колекції, різні препарати і т. п.),

г) педагогічний (малюнки, альбоми, всякі колекції і т. п.),

д) артистичний (картини, статуї, фотографічні знімки і т. п.).

3. Товариство запрошує всіх, хто орудує українською мовою, до складання популярно-наукових книжок сею мовою, до переробляння і перекладу таких книжок з інших мов. Щоб надати праці порізнених людей організований, планомірний характер, товариство просить тих, хто має взятися до складання такої книжки, повідомити товариство, яку саме тему він вибрав або яку книжку взяв до перекладу чи переробки. Тим, хто не має сам вибраної теми, охоче допоможе в виборі теми (вже опубліковано до загального вжитку список тем) і покаже джерела до складання оригінальної книжки або первотвори, гідні перекладу чи переробки.

Кореспонденцію і дарунки товариство просить присилати на його адресу: Київ, Бульварно-Кудрявська, № 10, кв. 6, товариство «Просвіта».

Тов[ариш] голови Л. Косач

Секретар Д. Дорошенко


Примітки

Подається за виданням: Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт. – К.: Наукова думка, 1979 р., т. 12, с. 475 – 477. У цьому виданні опубліковано із купюрою: із цензурних міркувань вилучено прізвище й ініціали Д. Дорошенка.

Вперше надруковано у вид.: Леся Українка. Документи і матеріали, с. 189 – 190.

Подається за автографом (ф. 2, № 1058).

Датується за поштовим штемпелем.

Товариство запрошує всіх – Товариство «Просвіта» зверталося з подібним листом до письменників, діячів культури, науки.

Аналогічний лист був надісланий 17 (30) січня 1907 р. і О. Маковею (ф. 2, № 1059).