Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

26.06.1901 р. До сестри Ольги

Кимполунг 26 – 13/VI Kimpolung

Лілея!

Спасибі за телегр[аму].

Їду все-таки звідси завтра, але з Черн[івців], порадившись там, напишу. Я там запрошена в одно близьке село в гості, отже, там побуду, може, що до Вижниці одвинусь (то недалеко і там має бути дуже гарно). У всякім разі значно не забарюсь, але, може, на тиждень проти визначеного. Вже хочеться до вас, годі блукати… Напиши в Черн[івці], чи довго будете в Колод[яжному], – може, мені вже просто в Га[дяч] їхати? Але скілька день в Колод[яжному] я б з охотою побула (довго боюся), я вже давно там не бувала. Зрештою, сподіваюсь застати листа завтра в Черн[івцях].

Бувайте здорові всі, хто є вдома, хутко побачимось.

Леся


Примітки

Подається за виданням: Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт. – К.: Наукова думка, 1978 р., т. 11, с. 244.

Вперше надруковано у вид.: Твори в 5-ти т., т. 5, с. 352.

Подається за автографом (ф. 2, № 312).

Вижниця – місто над Черемошем (тепер Чернівецька область).