Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

25.12.1893 р. До матері

Київ 13/XII 1893

Люба мамочко!

Запізнивсь лист на пошту, і я не одправила його вчора, але, може, то й краще, бо тепер треба ще написати про одну нову справу. Діло в тім, що я вчора довідалась, що з Нового року редакція «Дзвінка» перейде на більшу половину в наші руки, себто що українські твори будуть редагуватись у Києві у маленькій літературі. Отже, й надсилати всі українські твори треба тепер на мою або на Людину адресу, ми ж і маємо запрошувати співробітників і переписуватись з ними. Наші просили мене, щоб я написала тобі про се і попросила твоєї помочі й праці. Я думаю, що тепер ти схочеш більше до «Дзвінка» писати, бо, сподіваюсь, у нас не буде того, щоб маринувати добрі праці по три роки, а всяку негідь друкувати. Ми б дуже були раді, якби ти написала що-небудь для першого числа (новорічне або так яке оповіданнячко), може б, воно ще поспіло сюди до неділі, бо в неділю число вже повинно бути зовсім складене і впорядковане, щоб встигло бути надрукованим вчас, вчора ми вже зложили його наполовину. Якби ти теж виправила як-небудь від лисів «Увінчаного співця», ми б його напевне надрукували. Славно було б, якби видати премією «Русалку» (твою оперетку) з музикою та ще подати що-небудь для куклячого театру з об’ясненням, як устроювати куклячий театр.

Ліля просить, щоб ти прислала сюди її переклади з Діккенса – вони лежать в Новому домі, в письменному столику, в правій великій шухляді, – то ти, будь ласкава, виправ їх і вишли поштою або передай через Мишу, коли він їхатиме до Киева. Я думаю, що казки Дікк[енса] прийдеться скоротити трохи, то назнач ті місця, які ти уважаєш не конче потрібними.

Ми тепер не будемо стояти на тім, щоб непремінно кожне оповідання поміщалось в одному числі. Навпаки, добре було б, якби хто написав довгу повість історичну і другу з сучасного життя. «Дзвінок» виходитиме в подвійному об’ємі. «Дзвінок» буде розщитаний на дітей від 7 до 15 літ, бо для дуже малих все одно ніхто не вміє писати та вони все одно не вміють читати.

У мене просять «Роберта Брюса», невважаючи на те, що він буде друкуватись у «Хліб[оробі]», по тій причині, що сі дві газети виходять для різної публіки: ті, що читають «Дзвінок», не читають «Хлі[бороба]», і навпаки. Ах, як би я хотіла, щоб «Дзвінок» став у наших руках кращим і цікавішим, ніж він був в остатніх часах.

Бувай здорова і прихильна до нас і до нашого «Дзвінка»!

Твоя Леся


Примітки

Подається за виданням: Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт. – К.: Наукова думка, 1978 р., т. 10, с. 191 – 192.

Вперше надруковано у вид.: Твори в 5-ти т., т. 5, с. 114 – 115.

Подається за автографом (ф. 2, № 148).

Звірено з виданням: Косач-Кривинюк О. Леся Українка: хронологія життя і творчости. – Нью-Йорк: 1970 р., с. 223 – 224. Істотних різночитань з виданням 1978 р. нема.

«Увінчаний співець» – віршована дитяча казка О.Пчілки.