Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

Леся Українка: її життя,
громадська діяльність і поетична творчість

Андрій Музичка

Титульний аркуш видання 1925 р.

Титульний аркуш видання 1925 р.

Вихідні дані: А. Музичка. Леся Українка: її життя, громадська діяльність і поетична творчість. – [Одеса]: Державне видавництво України, 1925 р. – 108 с.

Наш текст подано за цим виданням.

В нашому е-перевиданні пороблено наступні зміни:

1. Підрядкові примітки [вставлено прямо в текст в квадратних дужках].

2. Виділено цитати.

3. Цитати з творів Лесі Українки виділено посиланнями. Коли автор подавав серію цитат з одного твору, то для розвантаження тексту посилання подається тільки для першої цитати. Наступні цитати читач зможе знайти в тому творі самостійно.

Основна теза праці – Леся Українка завжди була послідовною марксисткою і брала активну участь в організаціях українських соціал-демократів – оперта тільки на припущеннях та власних переконаннях автора. В ході подальших біографічних студій вона не підтвердилась.

Але ця книга зберігає значення не тільки як пам’ятка літературної думки, але і як джерело. У розпорядженні А.Музички були листи Лесі Українки до Маргарити Комарової, пізніше втрачені й відомі тільки за уривками, опублікованими в книзі.

М.Ж.

Зміст