Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

Світла й тіні нової краси

Микола Жарких

невідбута літературна дискусія 1903 року

В останніх номерах журналу «Киевская старина» за 1902 р. була надрукована велика стаття Сергія Єфремова «В поисках новой красоты». В ній було висвітлено ряд негативних тенденцій в тогочасній українській літературі. Ця стаття викликала певну реакцію серед українських літераторів, але їхні відгуки не були у свій час надруковані і дискусія над тезами Єфремова фактично не відбулася.

В цій статті я спробую – із запізненням в сто років з гаком – з’ясувати позиції сторін, оцінити слушність їх аргументації і визначити – хто і в чому був правий / неправий в оцінці літературних явищ.

Розглянутий нами матеріал дозволяє зробити висновок, що в українській літературі на початку 20 ст. почали окреслюватись угрупування або течії, які мали різні естетичні погляди. Ці течії ще не мали ані літературних маніфестів, ані виразного теоретичного осмислення, ні організаційних форм – все це було попереду. Процес естетичної диференціації був безумовно позитивним, демонструючи ускладнення внутрішньої структури літературного процесу, сприяючи увиразненню власних позицій його учасників.

Київ, 17 березня – 14 червня 2011 р.