Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

Перед (не пізніше) 29.01.1903 р. До редакції журналу «Киевская старина»

Сан-Ремо

Прошу многоуважаемую редакцию дать место следующему разъяснению.

Г[осподин] М. Славинский в своей рецензии на «Вик» (см. «Мир божий», кн. XI, 1902 г., стр. 98 – 100, библиограф[ическое] отд[еление]) упрекнул, между прочим, в том издателей этого сборника, что они не поместили моей биографии и не раскрыли моего псевдонима. Считаю своим долгом довести до сведения всех, кто присоединяется к этому упреку, что в пробеле виноваты не издатели, а я сама, если уж называть это виной.

Прошу издания, перепечатавшие упрек, перепечатать и это пояснение.

Леся Украинка

Будьте ласкаві дати се до «Киевск[ой] Старины». Я тільки недавно дочиталась у «Віснику» до того, про що саме тут пишу.

«Мира Божия» я тут не бачу. Мені до краю прикро, що я пропустила стільки часу, не озиваючись, але ж то винен випадок.

Таку саму замітку рівночасно посилаю до «М[ира] Бож[ого]» і до «Л[ітературно]н[аукового] вісника», а далі передрукує, кому треба.

З пошаною Л.К.


Примітки

Подається за виданням: Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт. – К.: Наукова думка, 1979 р., т. 12, с. 35 – 36.

Друкується вперше за автографом (ф. 2, № 58). Лист був адресований С. О. Єфремову для передачі до «Киевской старины». Його друга частина, опущена у виданні 1979 р., подана за виданням: Леся Українка. Зібрання творів у 14 тт. – Луцьк: 2021 р., т. 13, с. 192.

Датується за змістом цього та наступного листів. Аналогічні листи були також надіслані в «Мир божий» та «Літературно-науковий вісник» (див.: «Літературно-науковий вісник», 1903, кн. 2, с. 146-147).

Упрекнул, между прочим, в том издателей – Видавці антології української літератури «Вік» (т. 1, К., 1900) у спеціальній примітці зазначили, що «біографій Олени Пчілки (псевдонім) та Лесі Українки (псевдонім) не поміщено, вважаючи на небажання авторок».