Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

29.01.1903 р. До Ф. В. Волховського

Сан-Ремо 29.1.1903

Пробачте, шановний добродію і земляче, що не посилаю Вам досі перекладу, пришлю хутко половину. Мала нагальну роботу, а до того ще й нездужала: «жизнь трогает», мовляв Обломов, та так «трогает», що аж болить. Та що там! Біс біду перебуде, одна мине, друга буде. Днів за три пришлю переклад. Бувайте здорові.

Л. У.


Примітки

Оригінал листа зберігається в архіві Інституту Гувера, колекція Ф. В. Волховського, фонд 5.

Вперше опубліковано: Леся Українка. 1871–1971. Збірник праць на 100-річчя поетки. – Філадельфія : 1980 р.

Подається за публікацією: Дун О., Скрипка Т. Листи Лесі Українки до Фелікса Волховського. – Слово і час. – 1991. – № 5. – С. 37–48.

Мала нагальну роботув цих числах Леся Українка написала листи до редакції «Киевской старины» з приводу статті С.Єфремова «В поисках новой красоты» та з приводу альманаху «Вік».