Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

8.04.1913 р. До бібліотеки Наукового товариства імені Шевченка

Гелуан 8/IV 1913, Égypte, Hélouân,
Villa Tewfik

До високоповажаного заряду
бібліотеки Наукового товариства
імені Шевченка

Високоповажані панове!

Довідавшись від д[обродія] Євшана, що товариство приймає часом на схов від українських авторів їх рукописи, одважуюся вдатися з проханням, щоб шановний заряд не відмовив прийняти і мої рукописи в депозит з тим, щоб я або той, кому я те доручу, міг їх одержати назад в разі потреби. Рукописи і спис їх посилаю на руки д[обродія] Євшана, що був ласкав узяти на себе полагодження сеї справи. Якщо правила бібліотеки накладають які обов’язки на депозитора, що користає з архівного схову, то прошу мене про те повідомити, а я радо вчиню все, що буде від мене жадано.

Згори приношу подяку за поміч у сій важній для мене справі і зостаюся з правдивим і найглибшим поважанням.

Леся Українка


Примітки

Подається за виданням: Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт. – К.: Наукова думка, 1979 р., т. 12, с. 458.

Вперше надруковано у вид.: Твори в 5-ти т., т. 5, с. 659.

Подається за автографом (ф. 2, № 919).

На звороті аркуша іншою рукою написано:

«Одерж[ано] в депоз[ит] 15/IV 1913.

1. III і IV розд[іли] драми «Руфін і Прісцілла».

2. Виключені місця, виписки і матеріали, належні до тої ж драми,

3. Драма «Бояриня».

4. «Триптих» (три менші поеми). [Що дасть нам силу?», «Орфеєве чудо», «Про велета»]

5. Драма «Оргія».

6. «Адвокат Мартіан».

М. Федюшка, Ів. Кревецький.

Звірено з виданням: Косач-Кривинюк О. Леся Українка: хронологія життя і творчости. – Нью-Йорк: 1970 р., с. 867. Один з підписів тут прочитано як «Лв.Федюшка» (це помилка).

Федюшка Микола Йосипович (1889 – 1919) – український поет і критик, більше відомий під своїм літературним псевдонімом Микола Євшан.

Кревецький Іван (1883 – 1940) – український історик та бібліограф. Був директором бібліотеки Наукового товариства імені Шевченка у Львові.