Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

13.02.1908 р. До М. С. Грушевського

Ялта Ялта. Дарсановская, д. Терещенка

Високоповажаний пане редакторе!

В першій частині моєї драматичної поеми «Кассандра», уміщеній в 1 книзі «Л.-Н. Вістника» за сей рік, трапилось, на жаль, чимало друкарських помилок, а крім того нарушена версифікаційна правильність строф 5-стопового білого вірша тим, що до деяких строф перенесені початки слідуючих строф, подекуди додано слова, яких в моєму рукописі не було, або навпаки, викинуто ті, які були. Через те читач мусить дістати таке враження, ніби сю поему написано без знання елементарних правил версифікації, а се може шкодити не тільки літературній репутації автора, але й журналу, що містить такі твори. Зважаючи на се, я прошу долучити до другої книжки, де має бути кінець «Кассандри», сей спис важніших помилок (дрібніші, яких є ще споро, я поминаю), при чому надто прошу не проминути поставлених у відповідних місцях знаків //.

Щоб уминути надалі подібних помилок, я прошу прислати мені коректу 2-ї частини «Кассандри» (обіцяю не затримати більш, як від ранньої до вечірньої пошти, і не виправляти ортографії навіть там, де мої погляди розходяться з прийнятими в редакції). Коли б се моє прохання вже спізнилось, бо, може, початок 2-ї кн[иги] вже відбито, то прошу прислати видруковані аркуші моєї поеми мені раніш, ніж буде зброшурована книжка, щоб я могла, в разі потреби, списати важніші помилки і щоб вони були надруковані (вкупі з тим реєстром, що посилаю тепер) при другій книжці «Л.-Н. Вістника».

Надіюся, що не відмовите мені в моєму проханні, і зостаюся з великим поважанням до Вас

Леся Українка


Примітки

Подається за виданням: Косач-Кривинюк О. Леся Українка: хронологія життя і творчости. – Нью-Йорк: 1970 р., с. 808 – 809.