Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

3.08.1895 р. До М. I. Павлика

Владая 22.VII (ст. ст.) 1895

Шановний друже!

Чудна річ: з контори Шенкера пишуть мені, що мають завернути мої речі зі Львова знов до Софії, бо адресат не явився получити їх, – чому се так? Не розумію. Я думаю, ви просто забули про них. Дуже прошу, получіть і потримайте у себе до мого приїзду (я приїду тижнів через півтора, або й того менше). Простіть за клопіт, але ж досадно мені буде платити подвійно за провіз сих дурних речей, тим більше, що і грошей обмаль. Дуже боюся, що речі вже звернуто в Софію, тоді хоч кидай їх!

У нас лихо за лихом. Батько писав мені, що вмерла моя баба (мати моєї матері), а що вже там робиться з моєю бідною матір’ю – бог знає. Чекаю повороту Івана з Праги, щоб рушити додому, пора вже. Тут вже можна й без мене, жаль мені матері, я хотіла б при ній бути. Наші тут добре, та не дуже – у Ліди зуби болять (у дядини перестали), у Ради щось пропасниця (не дуже велика) – простудилась на сіножаті. Я, як і перш, здорова, хоч по ночах і буває вертіж, та то дурниці, я не звертаю уваги.

Листи Кон[иського] і Барв[інського] переписані і дядькові до них, зостались тільки Борковськ[ого], хутко перепишу всі. Свого не роблю нічого – дурна дуже. Простіть, що не помагаю «Нар[одові]», я б примусила себе писати, та знаю, що з того нічого не вийде. Треба пождать. Лист Вартового мене не очарував – риторично і холоднувато. Але лист Хв. пройняв до живого серця, до сліз – я дуже б хотіла пізнати сього щирого хлопця. Так, наша молодіж любила його… Чи не можна прислати нам лист Хв. в оригіналі, подивитись – Ви, здається, з пропусками надрукували?

Друже мій, туга така тяжка, а як подумаю, що, може, років за два я не кожну хвилину буду думати про нього, то ще тяжче стане… Ну, до побачення.

Л. К.

Чи Родж[ер] Вільямс у Вас, чи послали з ким?


Примітки

Подається за виданням: Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт. – К.: Наукова думка, 1978 р., т. 10, с. 313.

Вперше надруковано у вид.: Леся Українка. Публікації, статті, дослідження, вип. 3, с. 80.

Подається за автографом (ф. 101, № 338).

Звірено з виданням: Косач-Кривинюк О. Леся Українка: хронологія життя і творчости. – Нью-Йорк: 1970 р., с. 327 – 328. Істотних різночитань з виданням 1978 р. нема.

Наприкінці листа записано вірш Лесі Українки «Раді на незабудь».

Барвінський Володимир Григорович (1850 – 1883) – український письменник і громадський діяч.

Борковський Олександр (1841 – 1921) – редактор і співробітник народовських видань: газети «Діло», журналу «Зоря».

Вартовий – під цим псевдонімом друкував публіцистичні виступи Б. Д. Грінченко. Згаданий «Лист» надруковано в журналі «Народ», 1895, № 12, с. 201 – 202.

Лист Хв. – Хв. коментатори розкривають як Хв[анько Кримський]. Лист з приводу смерті М. Драгоманова, надрукований у журналі «Народ», 1895, № 12 с. 201-202. Цей лист А. Ю. Кримського викликав у Лесі Українки зацікавлення особою автора, 19 листопада 1895 р. вона звернулася до нього листовно.