Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

23.02.1895 р. До М. I. Павлика

Софія 11 – 23/ІІ 1895

Шановний друже!

З нетерпеливістю чекаю другої половини «Н[ароду]», де будуть наші адреси. Дядько був надзвичайно зворушений, читаючи про ювілейну справу. Та справді не міг він не бачити, що його ювілей був чимось іншим для нас усіх, ніж звичайні ювілеї з гречними промовами. Се справді було свято свідомої себе України. Шкода тільки, що завчасу не сповістили європейських вчених, товаришів дядька, їх привіти були б приємні для дядька і корисні для справи. Тут є і моя вина, що не догадалась та не дорадила кому слід, – ну, що вже – мудрий лях по шкоді! Хоч, може, й тепер ще можна поправити, замітки в чужих газетах. Дядина просить Вас послати ювілейний номер в Париж (a M. Dr. Holstein, Avenue de Vagram, 29) та Кузьмі (Genève, 11 route de Caroline, Imprimerie Ukraine) і нам ще одно число, бо тут люди просять читати, а нам свого не хочеться пускати з рук. Бувайте здорові і бийте лихом об землю!

Л. К.


Примітки

Подається за виданням: Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт. – К.: Наукова думка, 1978 р., т. 10, с. 281 – 282.

Вперше надруковано у вид.: Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом, т. 8, с. 212.

Подається за першодруком.

Звірено з виданням: Косач-Кривинюк О. Леся Українка: хронологія життя і творчости. – Нью-Йорк: 1970 р., с. 302 – 303, з копії, одержаної від М.Д.Деркач. У цьому виданні лист датовано 11 лютого 1895 р. (без означення стилю). Публікації в «Переписці М.Драгоманова з М.Павликом» О.Косач-Кривинюк не зауважила, тому вважала свою публікацію першою. Одне істотне різночитання вказано нижче.

Holstein – очевидно, В. Гольдштейн, співробітник газети «Вольное слово», редактором якої в 1883 р. був М. П. Драгоманов.

Avenue de Vagramу виданні 1978 р. стоїть Avenue de Vagrat, явно помилково. Правильно – у О.Косач-Кривинюк.

Кузьма – Антон Михайлович Ляхоцький (1853 – 1918), друкар, один із засновників (разом з М. П. Драгомановим, С. А. Подолинським та іншими) вільної української друкарні в Женеві.