Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

20.09.1902 р. Телеграма Л. М. Толстому

Київ

Українські письменники щиро радіють з одужання Великого Російського письменника, вітають його днем п’ятдесятилітнього ювілею і бажають йому ще довго й довго працювати на користь рідного письменства.


Примітки

Подається за виданням: Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт. – К.: Наукова думка, 1979 р., т. 12, с. 475.

Вперше надруковано в журналі «Радянське літературознавство», 1959, № 2, с. 133.

Подається за першодруком.

Серед імен тринадцяти українських літературних і музичних діячів, які підписали цю телеграму, в підписи Лесі Українки, М. П. Старицького, М. В. Лисенка та ін.

Телеграму було надіслано з нагоди 50-річного ювілею літературної творчості Л. М. Толстого, яка почалась 18 вересня 1852 р. публікаією повісті «Детство» ().