Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

Дитячі гри, пісні й казки

Запис Лесі Українки

Передмова

Всі оці дитячі гри, співи та казки зібрані серед народу на Волині, в Звягельському, Луцькому та Ковельському повітах; при записуванні задержана вимова, властива кожному з повітів. Матеріали сі, однак, не було записано від якоїсь одної людини з народу, вони збиралися довго в пам’яті моїй; мало не всі їх я знаю, як то кажуть, зроду, перейнявши їх ще дитиною від сільських дітей і від моєї родини, а матеріали з Ковельщини мені трапилось не раз перевірити на місці пізніше.

Може, так споруджена, збірка ся і не задовольнить всіх вимог сучасної етнографії, та коли вона заохотить інших зробити щось ліпше, то праця, покладена на неї, не буде пропаща.

Вважаю собі за повинність застерегти, що всі мелодії, уміщені в сій збірці, д. Квітка записав з мого голосу. Отже, приймаю відповідальність виключно на себе. Все, сказане тут про текст, відноситься в рівній мірі і до мелодій.

Лариса Косач


Примітки

Подається за виданням: Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт. – К.: Наукова думка, 1977 р., т. 9, с. 99 [передмова].

Дитячі гри, пісні й казки, 1903 р.

Вперше надруковано у збірці «Дитячі гри, пісні й казки», виданій у Києві в друкарні Чоколова 1903 року. Заголовок і передмова подаються російською і українською мовами.

Для цього збірника важливе значення має лист Лесі Українки до матері з 27.01.1903 р. Олена Пчілка зробила зауваження, що не всі ці записи зроблено на Волині – між ними є частина записів з Гадяча. Конкретно це стосувалось пісні «Воскресеніє – день» й «Танцю (Козачка)». Леся Українка погодилась на ці поправки і вважала за необхідне після слів «від сільських дітей» додати «і від моєї родини». «Тільки мені вже прикро, щоб так зоставалось» – писала Леся Українка. Але в подальшому збірник перевидавався без цих поправок, і тільки в даному електронному виданні вони внесені і прикрість виправлена.