Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

12.05.1910 р. До М. С. Грушевського

Гелуан Єгипет. Гелуан.

Вельмишановний Михаиле Сергійовичу!

Ніяково мені так хутко по видрукуванні моєї чималої драматичної поеми посилати Вам оцю свою «драмищу», однак мушу се зробити. Посилаю саме тепер через те, що боюся, коли б вона — в разі, якби її везти на Україну — не дісталася в руки «иностранной цензуры», а звідти ще й до «духовной цензуры» (за сюжет з першо-християнських часів), а там їй легко міг би бути «амінь». По новому курсові щодо «инородцев» усього можна сподіватися.

Може, се я вже й в гіпохондрію вдаюся, але хворій людині се простимо. Навряд чи я ще коли напишу таку велику (щодо об’єму) річ, бо сила моя не вертається, а ще падає, навіть переписати вдруге цю саму я вже не спроможна, в тих же сторонах, де я мешкати мушу тепера, навіть переписувач з українського навдивовижу хіба трапиться. Сим, між іншим, поясняється і те, що «Руфіна і Прісціллу» переписано не так добре, як би я хотіла. Хоча працювала я над сим твором багато й інтенсивно, а все ж, може, я ще попрошу Вас колись (напр., восени, як буду знов у Єгипті) переслати її мені назад для нових remaniements.

Коли б можна було Вам до того часу її прочитати, то се було б мені дуже до мислі, бо, сподіваюсь, Ви б не відмовили вказати мені на промахи в ній, щодо історії. Я дуже хотіла показати її якому спеціялістові по римському карному праву (властиве, знавцеві процесу судового в справах карних), але досі не знайшла такого, що розумів би українську мову. Чи не знаєте Ви кого і чи не зволите попросити у нього за мене консультації? З погляду історико-юридичного важно переглянути: першу й остатню сцени 1-ї дії, остатні дві сторінки 2-ї, перші 2-3 стор. 3-ї, першу сцену 4-ї дії і всю 5 дію. Се вже так а la rigueur, якщо не схочеться читати цілої «драмищи», а для мене, звичайне, було б краще, якби ціла була прочитана.

Безмірно буду вдячна Вам за всяку поміч і пораду в сій справі. Ся драма дуже лежить мені на серці, і хотілось би випустити її в світ без грубих промахів. Думаю, що раніш як феріями не матимете часу заглянути в сей рукопис, і тому до осени не сподіваюся од Вас відповіді, але якби схотіли-сьте раніш написати до мене, то зволіть писати на адресу моєї матері або сестри Ольги, бо я ще сама не знаю, де опинюся сього літа — мій чоловік саме в періоді шукання служби у відповіднішому для мого здоров’я місці, ніж було дотепер, і, може, поки я доїду додому, то «дома» моя перейде на другий куток Кавказу…

Завтра я рушаю з Єгипту. Межи 15-25 травня н. с. буду в Києві. Була б рада, якби щасливий випадок поміг зустрітися там з Вами.

З правдивою пошаною

Л. Квітка


Примітки

Подається за виданням: Косач-Кривинюк О. Леся Українка: хронологія життя і творчости. – Нью-Йорк: 1970 р., с. 838 – 839, з рукописного відділу бібліотеки ім.Шевченка у Львові.

свою «драмищу»«Руфін і Прісцілла».