Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

19.11.1896 р. До Л. М. Драгоманової-Шишманової

Київ 7/ХІ – 1896

Люба моя Лідочко!

Отримала я посилку з Болгарії, спасибі тобі за неї, та мушу сказати, що там не все, про що я просила. Там, напр[иклад], нема листів Бакуніна і «Воспоминаний» Деб[огорія]-Мокр[ієвича], а также «Tyrannicide». Оцим остатнім я дуже інтересуюсь і повторяю, що я, коли треба, перешлю сю книжечку назад, переписавши і переклавши. Коли нема способу передати просто з Болгарії, то, будь ласкава, пошли Павликові, а він легко може передати мені таку маленьку річ, як «Tyrannicide». Взагалі, коли б наші болгари більше думали про нас, то добре зробили б, а певне, що привезений ними крам не брався б даром, тільки «за приличное вознаграждение». Може бути, що тих, посланих мною, грошей не стало на покупку усіх списаних книжок, то я тобі при случаї дішлю, та тільки дай знати, а тепер, якби три спогадані книжки можна було послати, то я була б дуже тобі вдячна.

Прости за таку записку виключно утилітарного напрямку, але, далебі, ніколи і вгору глянути. Просто спішу, як чорт.

Бувай здорова! Цілую тебе і твоїх.

Твоя Леся


Примітки

Подається за виданням: Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт. – К.: Наукова думка, 1978 р., т. 10, с. 358 – 359.

Вперше надруковано у вид.: Леся Українка. Публікації, статті, дослідження, вип. 2, с. 179 – 180.

Звірено з виданням: Косач-Кривинюк О. Леся Українка: хронологія життя і творчости. – Нью-Йорк: 1970 р., с. 368. Істотних різночитань з виданням 1978 р. нема.

Бакунін Михайло Олександрович (1814 – 1876) – російський революціонер, ідеолог анархізму.

Дебогорій-Мокрієвич Володимир Карпович (1848 – 1926) – діяч народницького руху 1870-х років на Україні. У 1879 р. його заарештовано і засуджено до п’ятнадцяти років каторжних робіт, через рік він утік за кордон, де займався виданням народницької літератури. З 1894 р. жив у Болгарії, бував у Драгоманових, зустрічався там з Лесею Українкою. Його спогади були видані в 1894 р. (тільки я не дошукався – де саме; частіше використовують перевидання – Спб.: 1906 р.).

«Tyrannicide» – скорочена назва книжки М. Драгоманова «Le tyrannicide en Russie et l’action de l’Europe Occidentale», Par M. Dragomanov, Genève, 1881 («Тирановбивство в Росії і поведінка Західної Європи». Женева, 1881. – франц.).