Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

23.06.1904 р. До С. О. Єфремова

Зелений Гай Гадяч, Полтавщина 10.VІ.1904

Вельмишановний добродію!

Чи не можете, з ласки Вашої, позичити мені до августа другий том біографії Шевченка Кониського української редакції? Перший том я маю, а другого бракує. Коли маєте охоту і змогу вволити моє прохання, то, може, зволите дати сю книжку д[обродій]ці Карповій (живе на Малій Васильківській в № 11, в квартирі пані Кіпарісової, се на розі М[алої] Вас[ильківської] і Рогнідинської), а ся пані або хто з її родини має в кінці сього місяця (іюня) бути тут у нас на хуторі, то може і книжку мені завезти, щоб Вам не клопотатися з почтою.

Мені прикро, що я не могла побачитись з Вами в Києві особисто, але всякий клопіт і недуги не допустили мене до того.

Але восени, напевне, ще не раз побачимось.

Пробачте за клопіт.

З правдивим поважанням

Л.Косач


Примітки

Подається за виданням: Леся Українка. Зібрання творів у 14 тт. – Луцьк: 2021 р., т. 13, с. 342 (текст); с. 569 (примітки).

Подається за автографом (ІЛ. Ф.2. Од. зб.54).

Уперше опубліковано у виданні: Листи Лесі Українки до Сергія Єфремова / публікація, вступна ст., коментарі Т. Третяченко, Л.Шалагінової. Київська старовина. 1996. № 6. С. 21 – 31.

…другий том біографії Шевченка Кониського української редакції.Згадано двотомне видання О.Кониського «Тарас Шевченко-Грушівський, хроніка його життя» (Львів, 1898 – 1901).

…зволите дати сю книжку д[обродій]ці Карповій… – Улітку 1904 р., орієнтовно в кінці червня (за ст. ст.), К.Квітка відпочивав у Зеленому Гаю разом із названими батьками; тоді Ф.Карпова збиралася їхати в Гадяч.