Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

“Леся Українка, її життя, громадська діяльність і поетична творчість” А. Музички: методологія, історико-культурний контекст

Ольга Яблонська

У статті аналізуються методологічні особливості монографії А. Музички про життя і творчість Лесі Українки в контексті розвитку українського літературознавства 20-х років XX ст. Простежується критична рецепція праці А. Музички (передмова М. Куліша, статті М. Зерова, М. Марковського та ін.). Доводиться, що визначальні ідеологічні критерії в літературознавчій концепції дослідника обумовлені соціологізацією літературної науки.

Ключові слова: історико-культурний контекст, методологія, ідеологічні завдання літератури, історія літературознавства.

Про автора

Ольга Яблонська, канд. філол. наук, доцент кафедри української літератури Волинського державного університету. Робота виконана на кафедрі української літератури Волинського державного університету ім. Лесі Українки.

Стаття надіслана 20.04.2012 р., опублікована на сайті у жовтні 2012 р.