Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

Література

Ольга Яблонська

1. [Б. а.]. Музичка Андрій // Енциклопедія українознавства. Перевидання в Україні. – Т.5. – Львів, 1996. – С. 1662.

2. [Б. а.]. Роздольський Осип // Енциклопедія українознавства. Перевидання в Україні. – Т.7. – Львів, 1998. – С. 2553.

3. Веркалець М. Андрій Музичка: Не так тії вороги, як добрії люди // Україна. – 1990. – С. 19–21.

4. Гаєвський С. До писань про Лесю Українку // Життя і революція. – 1925. – № 10. – С. 105–109.

5. Драй-Хмара М. Бояриня // Українка Леся. Твори. – Т. VIII. Драми. За заг. редакцією Б. Якубського. – Нью Йорк: Тищенко & Білоус, видавнича спілка, [б. р.]. – С. 87–109.

6. Драй-Хмара М. Леся Українка. Життя й творчість. – К.: ДВУ, 1926. – 156 с.

7. Задеснянський Р. Творчість Лесі Українки. Критичні нариси (видання друге, доповнене). – Б. м.: в-во “Українська критична думка”, б. р. – 178 с.

8. Зеров М. А. Музичка. Леся Українка. Її життя, громадська діяльність і поетична творчість // Червоний шлях. – 1925. – № 6–7. – С. 327–330.

9. Зеров М. Українське письменство / Упоряд. М. Сулима; Післям. М. Москаленка. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2002. – 1301 с.

10. Крук К. Леся Українка. Життя і творчість. – Львів: Накладом “Самоосвіти”, 1937. – 47 с.

11. Лисенко І. М. Музичка Андрій Васильович // Українська літературна енциклопедія: В 5 т. / Редкол.: І.О.Дзеверін (відп. ред.) та ін. – Т.3. – К.: “Українська енциклопедія” ім. М.П.Бажана, 1995. – С. 429.

12. Марковський М. А. Музичка. Леся Українка, її життя, громадська діяльність і поетична творчість // Україна. – 1926. – Кн. 1. – С. 156–158.

13. Музычка А. Борьба Леси Украинки против натурализма и декадентства в 90-х годах XIX в. // Семипалатинский педагогический институт имени Н.К. Крупской. Ученые записки. – 1959. – Выпуск III. – С. 192–225.

14. Музичка А. Драматична творчість Лесі Українки та її розуміння // Червоний шлях. – 1928. – № 9–10. – С. 84–102.

15. Музичка А. Леся Українка, її життя, громадська діяльність і поетична творчість. – Державне видавництво України, 1925. – 108 с.

16. Музичка А. Марко Черемшина (Іван Семанюк). – Державне видавництво України, 1928. – 280 с.

17. Музичка А. М. Зеров. Леся Українка. Критично-біографічний нарис // Червоний шлях. – 1924. – № 8–9. – С. 345–348.

18. Музычка А. Революция 1905 года и творчество Леси Украинки // Семипалатинский педагогический институт имени Н.К. Крупской. Ученые записки. – 1955. – Выпуск І. – С. 67–81.

19. Наєнко М. Українське літературознавство: Школи, напрями, тенденції. – К.: ВЦ “Академія”, 1997. – 320 с.

20. Свербилова Т.Г. Микола Куліш // Історія української літератури XX століття. У 2 кн. – Кн. 1: 1910 – 1930-ті роки: Навч. посібник / За ред. В.Г.Дончика. – К.: Либідь, 1993. – С. 685–701.

21. Филипович П. Українське літературознавство за 10 років революції // Филипович П. Літературно-критичні статті. – К.: Дніпро, 1991. – С. 238–260.

22. Шляхтиченко М. Леся Українка в освітленні літературної критики // Український соціологічний інститут у Празі. Народознавство. Збірник відділу народознавства. І / За головним редагуванням українського відділу проф. Л. Білецького. – Прага, 1930. – С. 504–534.