Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

Десь тут була подоляночка

Запис М.В.Лисенка

Десь тут була подоляночка – нотний запис

Десь тут була подоляночка

десь тут була молодесенька,

тут вона впала, до землі припала.

Місце запису: с. Чекна, Луцького [помилково, треба – Дубенського] повіту


Примітки

Подається за виданням: Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт. – К.: Наукова думка, 1977 р., т. 9, с. 171.

В порівнянні з записом Лесі Українки тут відмінність в кадансі – ввідний тон перед тоншою, інший метричний поділ (пор. також із записом К. Квітки).

Пісню з повним текстом М. Лисенко опублікував у «Збірці народних пісень в хоровому розкладі…» (К., 1908). Див. також: М. Лисенко. Зібрання творів. В 20 томах, т. 19, с. 77.

З приводу цієї публікації К. Квітка висловив такі міркування:

«В пісні «Подоляночка» перша строфа, згідно з текстом шкільного збірника М. Лисенка, побудована таким чином, що третій вірш повторюється. Леся Українка, наспівуючи мені цю пісню без запису, не повторювала третього рядка. Така форма не видається чужою для поетичної і музичної строфіки української народної пісні…

Шкільний збірник Лисенка подав невірну підтекстовку в тактах 4 – 10 при повторенні наспіву «Подоляночка» з словами другої строфи.

Вірш «Умий личко так, як шкляночку» представлений не на місці. Якщо цей вірш підставити під тактами 4 і 6, він буде звучати природно; під такти 7 – 10 він підтягнутий насильно. Підтекстовка викликає непорозуміння.

Десь тут була подоляночка – нотний запис

Так Л[еся] У[країнка] не могла заспівати Лисенкові для запису. Не могла і Олена Пчілка. Навряд чи Леся Українка або Олена Пчілка заспівали

Десь тут була подоляночка – нотний запис

Таке поєднання звуків мови з музичними звуками у співі не відповідає народним фонетичним навикам. Леся У[країнка] мені співала:

Десь тут була подоляночка – нотний запис

Не можу придумати іншого пояснення для більш ніж сумнівного тексту в шкільному збірнику, крім такого, що, записуючи з голосу Лесі У[країнки], Лисенко підписав під нотами тільки співи першої строфи, маючи на увазі, що повний текст знаходиться в зошиті, який йому надіслала Леся У[країнка] [Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. M. T. Рильського НАНУ, ф. 14-2, од. зб. 195, стор. 28-29].

Ту ж пісню із «Збірки народних пісень в хоровому розкладі» М. Лисенка опрацював Ф. Колесса для триголосного хору a capella. Див.: Ф. М. Колесса. Музичні твори. К., 1972, стор. 246. Характерно, що тут така ж, як і в Лисенка, інтерпретація рядка «Ой встань, ой встань…»