Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

Ой гук, мати, гук

Запис Лесі Українки

Ой гук, мати, гук – нотний запис

Ой гук, мати, гук,

Два жовняри йдуть,

Щаслива їм тая дорожечка,

Що вни нею йдуть.


Примітки

Подається за виданням: Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт. – К.: Наукова думка, 1977 р., т. 9, с. 90.

Текст записала Леся Українка від І. Франка, мелодію передруковуємо із збірника К. Квітки «Українські народні мелодії», К. 1922, № 506. Текст подається за автографом Лесі Українки (Державний центральний музей музичної культури ім. М. І. Глінки в Москві, ф. 275, інв. № 70, арк. 12).

Текст пісні вперше надруковано у зб.: Народні пісні в записах Лесі Українки…, стор. 201.

Варіант пісні в записі І. Франка з 1877 р. див. у зб.: Народні пісні в записах І. Франка, стор. 147 – 148.