Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

17.12.1908 р. До етнографічної комісії Наукового товариства
імені Шевченка

Ялта 4/ХІІ ст.ст. 1908 р.

Рівночасно з сим листом посилаю матеріали етнографічні для етнографічної комісії Товариства імені Шевченка, яко дальший вклад до колекції, що зібрав і опрацьовує тепер професор Філарет Колесса. Єсть се валки фонографічні з співами бандуриста Гната Гончаренка, що ми з чоловіком моїм зібрали тут, у Ялті, запросивши до себе Гончаренка з Севастополя. Пояснюючі примітки до сих матеріалів долучаю тут на окремому аркуші, щоб їх можна було віддати тому, хто буде переводити ноти та опрацьовувати сі матеріали. Запевне, сю працю робитиме проф. Ф. Колесса, але якби він перетомився або з якої іншої причини передав дальшу працю над сим матеріалом іншій особі, тоді етнографічна комісія зволить передати і матеріали сі тій іншій особі. Коли ж праця над сими матеріалами буде вже скінчена, то я, в імені ініціаторів сеї справи, прошу етнографічну комісію віддати сі валки, що посилаються тепер, і ті, що привіз проф. Ф. Колесса з своєї екскурсії, Науковому товариству імені Шевченка у Львові на власність в тім разі, коли воно має або вряджує тепер спеціальну бібліотеку для схову фонографічних матеріалів, як то є такі бібліотеки в Берліні та в Москві. Якщо ж така бібліотека при товаристві не існує і нема на меті в ближчім часі врядити її, то ми попросимо етнографічну комісію передати сі матеріали по використанні бібліотеці берлінській або іншій, з якою ми до того часу зможемо увійти в порозуміння.

З правдивим поважанням

Л. Квітка


Примітки

Подається за виданням: Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт. – К.: Наукова думка, 1979 р., т. 12, с. 265 – 266.

Вперше надруковано у вид.: Твори в 5-ти т., т. 5, с. 556 – 557.

Подається за автографом (ф. 2, № 1037).

Звірено з виданням: Косач-Кривинюк О. Леся Українка: хронологія життя і творчости. – Нью-Йорк: 1970 р., с. 827 – 828. Істотних різночитань з виданням 1979 р. нема.