Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

8.11.1908 р. До В. М. Гнатюка

Ялта 26/Х 1908

Високоповажаний добродію!

Знаючи, яку велику роль Ви граєте у всіх ділах Наукового товариства імені Шевченка, я звертаюсь до Вас з уклінним проханням вплинути на те, щоб товариство скоріше вшанувало мене відповіддю на мій лист, де була пропозиція в справі видання кобзарських мелодій. Добродій Ф. Колесса сповістив мене про згоду товариства, але, по-перше, мені, яко посередниці межи жертводавцем і товариством, треба мати якийсь автентичний документ в руках, а по-друге, мені в вищій мірі важно знати, як товариство віднеслося до деталів моєї пропозиції (про се д. Колесса мені не написав нічого); я, власне, маю на увазі питання про те, чи товариство може взяти на себе оплату праці д[обродія] Колесси.

Діло в тім, що тепер несподівано вияснилася потреба негайних трат на записання репертуару кобзарів Гончаренка і Скубія. Гончаренко тепер знову приїхав на життя в Севастополь, і записати у фонограф його репертуар можна тільки поки ми тут, себто ми маємо наглядати за тим, а фактично записати має професіональний чоловік, німець, за плату; ми ж у Криму вже не довго маємо зоставатись, і тому треба з сим спішитись. Щодо кобзаря Скубія, то він, як пише д. Сластьон, знає найдовшу нашу епопею – думу про Самійла Кішку, – котрої ніхто більше з відомих кобзарів не знає. Сі причини спонукають жертводавця дуже бажати, щоб товариство взяло на себе оплату праці д[обродія] Колесси і тим дало б можливість обернути решту від пожертвуваної суми на вказану вище мету (нових жертв тим часом в перспективі нема). Розуміється, валки з новим матеріалом будуть послані д[обродієві] Колессі для поповнення видання товариства. В тім разі, коли се бажання не сходиться з прийнятою раніше постановою товариства, то прошу довести до відома товариства висловлене тут бажання жертводавця і його мотиви. З правдивою пошаною до Вас

Леся Українка


Примітки

Подається за виданням: Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт. – К.: Наукова думка, 1979 р., т. 12, с. 260 – 261.

Вперше надруковано в журналі «Вітчизна», 1964, № 11, с. 176.

Подається за першодруком.

Яку велику роль Ви граєте – В. М. Гнатюк працював науковим секретарем цього товариства, одним із редакторів «Літературно-наукового вісника» та «Етнографічного збірника».

Скубій Іван – лірник із села Лелюхівки Кобеляцького повіту (тепер Новосанжарського району) на Полтавщині.

Кішка Самійло – запорізький гетьман початку XVII ст., оспіваний в українських народних думах.