Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

Пісня

Леся Українка

Варіанти тексту

Чи є кращі між квітками

Та над веснянії?

Чи є в житті кращі літа

Та над молодії?

Цвітуть квіти веснянії,

Швидко й посихають.

Мої літа найкращії

Марно пропадають!

Не всихайте, пишні квіти,

Цвітіть хоч до літа!

Пождіть літа, доля прийде,

Не тікайте з світа!

Двічі на рік пишні квіти

Та не процвітають;

В житті літа найкращії

Двічі не бувають.

Та ще ж квіти не посохли,

Рута зелененька, –

Не журися, дівчинонько,

Ще ж ти молоденька!


Примітки

Подається за виданням: Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт. – К. : Наукова думка, 1975 р., т. 1, с. 88.

Вперше надруковано в журн. «Зоря», 1888, № 16, стор. 261.

Автографи – Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ, ф. 2, № 746, стор. 5, та Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ, ф. 2, № 747, стор. 26. В обох автографах закреслена друга строфа (щоб її побачити, клацніть кнопку «Першодрук»).

До київського видання збірки «На крилах пісень» 1904 р. поезія не ввійшла.

Датується орієнтовно 1888 р. на підставі першодруку.

Подається за збіркою «На крилах пісень», 1893, стор. 43.