Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

6. Композиція і стиль

Євген Ненадкевич

Взагалі струнка будова Лесиної драми напрочуд багата, насичена ритмічною зміною схожих мотивів, ситуацій, сцен з різноманітними паралелізмами. До того ще виразне символічне забарвлення збагачує ритмічний візерунок твору: паралелізм конкретних речей і образів береться зіставленням складніших психологічних комплексів ідей. З рясноти ритмічних композиційних повторів беремо один лише приклад, де маємо виразно-прозоре наставления на символічний зміст. То з тема обручки – емблема вірності д. Жуана Долоріті. Повставши в І акті, далі, з варіаціями, з ґрадаційним натиском, з ускладненням контрастовими ситуаціями, – ритмічно відтворюються вона ще в II, III і VI дії [Ще до ритму тем: кладовище (І і V д.), Севілья і Мадрид (антитеза), Ґонзаґо і Долорес (симетрія – перехресне чергування)]. Стиль мови в «Камінному господарі»: не менш висока організованість і артистична довершеність. Напружений динамізм і змістовна стислість діалогу, відсутність довгих монологів; насичена орнаментованість стилю: семантична барвистість; вигострені, як стилет, дотепи, влучні репліки; витончені афоризми; добре заправлені і сценічно наголошені сентенції.

Надзвичайно інтересні перспективи розгортаються перед нами в спостереженнях над композиційною функцією стилю мови: тут ми бачимо, який у драмі міцний і характерний зв’язок між мовним оформленням матеріалу (поетичною стилістикою) і психологічним обличчям героїв (тими мотивами, що складають в цілому динамічний образ героя). Бачимо, як сума реплік кожного героя розбивається на виразні мовно-стилістичні відрізки, які відповідають окремим мотивам героя і функційно з ними поєднані. Кожному з головніших мотивів, зв’язаних з темою героя, відповідає певна загальна структура і загальний тон стилю мови, та або інша група стилістичних прийомів. Найпростіший приклад – репліки Долорес. Динаміка її образу складаються з двох основних психологічних мотивів, – кожен втілено в окрему систему стилістичних прийомів у мові Долорес.

У тих репліках, де висунуто мотив екстатичної іспансько-католицької релігійності, рясніють характерні, з царини релігійних уявлень та емоцій взяті, словесні теми (небо, віра, рай, пекельна мука, душа, монастир, черниця etc.), такі самі порівняння («як чиста гостія»; «наче кров у чаші таємній святого Ґраля»; «дим жертовного кадила, що згорає за вашу душу перед Богом»).

Другий мотив Долорес, зв’язаний з її журливою релігійністю, є моральна відданість, мученицька саможертовність, а звідси і ригористичне, невблаганно-моральне наставления в поглядах на життя і людську поведінку.

В стилі реплік Долорес цьому відповідають моральні сентенції, моралізуючі уваги до бесідників і загальна заправленість її реплік сумно-докірливим моралізуванням («любові легкого шляху не треба»; «ви дбаєте все про веселість»; «я не шукала ніколи стежки легкої»).

Складнішим і різнобарвнішим мотивам Анни і дон Жуана відповідає і більше багатство стихій їхньої мови, семантична і синтаксична різноякісність її. Відповідний аналіз, що не вміщуються в рамки цієї статті, дав б виразне уявлення про високий ступінь організації поетичної мови і тонку її диференційованість у «Камінному господарі».

Ідейно-психологічна насиченість і артистична височінь драми Лесі Українки висувають ще й інші проблеми, що в плані нашої статті не місце було б їх ставити: основи драматургічного стилю в «Камінному Господарі»; зв’язок ідей та образів драми з рештою творчості її автора і з цілим літературним рухом доби між двома революціями. Такі питання мала б розробити спеціальна монографія про «Камінного Господаря».

Підсумовуємо. «Камінний господар» в перспективі європейської еволюції донжуанівської леґенди є у різних відношеннях яскраво оригінальна драма про д. Жуана. В ній Леся Українка дає широкий поетичний синтез, розробляє свою власну тему, яка виходить поза межі вузько донжуанівської проблеми, сповняє пружистий сюжет актуальним змістом доби. Не переспівує старе, вже перейдене, а всмоктавши органічно всі мистецькі навіяння часу, дає свою власну модернізацію леґенди. Нарешті «Камінний Господар» гідний зайняти одно з перших місць серед світових обробок сюжету і високоартистичною формою, яка в міру заглиблення в її аналіз розкриває все нові й нові досі незбагнені перспективи своєї мистецької організованості.