Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

Щедрий вечір, добрий вечір

Запис К.В.Квітки

Щедрий вечір, добрий вечір – нотний…

Щедрий вечір, добрий вечір,

добрим людям на весь вечір!

А я знаю, що пан дома,

сидить собі кінець стола.

Сидить собі кінець стола,

а на ньому шуба люба,

а на ньому шуба люба,

а в тій шубі калиточка.

А в тій шубі калиточка,

в тій калитці сім червінців,

в тій калитці сім червінців,

усім дітям по червінцю.

Мелодія з однаковою ритмічною схемою: Kolberg. Pokucie, t. 1, № 37, s. 126. Студія над цею щедрівкою: Потебня, т. 2, с. 145 і далі. Парал. тексти: Zegota-Pauli, 1839, t. 1, s. 12, № 14; Nowosielski. Lud Ukraiński. Wilno, 1857, t. I, s. 97; Маркевич Н., с. 65; Гильтебрандт, 164 (Берестейського пов.); Чубинский, т. 3, колядка № 154, щедрівка № 21; Дикарів, с. 155. Строфи II і III уміщеного тут тексту подала сестра Л[есі] У[країнки] Ольга.

Місце запису: Миропілля


Примітки

Подається за виданням: Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт. – К.: Наукова думка, 1977 р., т. 9, с. 226 – 227.

Вперше опубліковано: Народні мелодії. З голосу Лесі Українки. Записав і упорядкував Климент Квітка. – К.: 1917 р., ч. 1, с. 55.