Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

4.04.1905 р. До С. О. Єфремова

Тбілісі Тіфліс. Давидовська пл., № 23, кв.4 22.III.1905

Вельмишановний добродію!

Вдаюся до Вас з проханням, застерігаючись, звичайне, що беру його назад, коли Вам невигідно буде або загайно вволити його. Діло в тім, що, захопившись творами д[обродія] Винниченка (надто останнім оповіданням «Голотою»), я замірилась написати про нього критичну розвідку, але не маю ще всіх потрібних до того матеріалів. Я вдалась би просто до д[обродія] Винниченка, та не знаю його адреси і непевна, чи буде в нього час і змога відповісти мені. Знаючи ж Вашу звичайну коректність і скорість в відповідях, одважуюсь надужити Вашої добрості.

Я недавно прочитала, що за кордоном вийшов збірник творів д[обродія] Винниченка, і рада б його собі спровадити, але боюся, що багато часу мине, поки мені його сюди пришлють єдино приступним мені способом в пакетах, то ж, прошу Вас, чи не знайдете мені його в Києві, як не на продаж, то хоч у позику. Може, Ви, або й сам автор, маєте примірник сеї книжки, то не відмовте прислати мені сюди, а я, прочитавши і зробивши потрібні цитати, верну книжку, не гаючись, власникові. Думаю, що в тім збірнику має бути дещо таке, чого мені не трапилось читати по періодичних виданнях (з них же не всі я можу дістати тут), а я б хотіла зробити по змозі повний огляд літературної діяльності д[обродія] Винниченка. Звісно, неминучі пропуски будуть, бо я призначаю свою розвідку до котрого з «товстих» російських журналів, а там вже без пропусків трудно… а призначаю туди для того, бо надіюся заінтересувати своїм автором ту публіку, що його ще не читала, публіка ж українських та напівукраїнських часописів, думаю, і без мене його знає, то, може, їй моя розвідка мало придала б.

Проте хотілось би і читачам, що вже знають твори д[обродія] Винниченка, помогти ліпше в них орієнтуватись, тому хотілось би мені знати хронологію тих творів (се взагалі дуже важно для критики не рецензента, а хоч трошки історика) та деякі біографічні дані, які сам автор хотів би чи не заборонив би подати до громадської відомості. Оце моє прохання щодо біографії я просила б Вас передати самому д[обродію] Винниченкові, якщо Вам се можливо (найпростіше було б показати або переслати йому сей лист). Може, він був би ласкавий подати мені хоч коротко ті пункти з своєї біографії, які він сам уважає важними для історії його творчості. Без його помочі я зібрати сих даних не можу, а без виразного дозволу від нього не буду й зачіпати біографічних тем.

Пробачте, що турбую Вас, та се не стільки для мене, скілько для популярізації нашої літератури. Правда ж? Бувайте здорові.

З правдивою пошаною

Л.Косач


Примітки

Подається за виданням: Леся Українка. Зібрання творів у 14 тт. – Луцьк: 2021 р., т. 13, с. 384 385 (текст); с. 586 587 (примітки).

Подається за автографом (ІЛ. Ф.2. Од. зб.56).

Уперше опубліковано у виданні: Листи Лесі Українки до Сергія Єфремова / публікація, вступна ст., коментарі Т. Третяченко, Л.Шалагінової. Київська старовина. 1996. № 6. С. 2131.

«Голота»повість В. Винниченка, написана під час ув’язнення, уперше опублікована 1905 р. в журналі «Киевская старина» як оповідання-переможець конкурсу на кращий літературний твір («Киевская старина». 1905. Т. 88. Кн.1. С. 117 – 187; Кн.2. С. 209 – 262).

…я замірилась написати про нього критичну розвідку…Дослідження про творчість В.Винниченка Леся Українка планувала опублікувати в російськомовному журналі, однак стаття не потрапила до друку за життя автора, збереглася лише частково (текст обірваний у середині речення) й була оприлюднена під заголовком «Винниченко» 1930 р. (Українка Леся. Твори: [у 12 т.]. К.: «Книгоспілка», 1930. Т. 12. С. 233 – 263).

…за кордоном вийшов збірник творів д[обродія] Винниченка…Ідеться про першу прозову збірку «Повісті й оповідання», видану В.Винниченком 1903 р. у Львові під псевдонімом В.Деде; у книгу ввійшло 5 творів письменника«Боротьба», «Антрепренер Гаркун-Задунайський», «Біля машини», «Сила і краса» та «Суд».

…неминучі пропуски будуть…Очевидно, ідеться про цензурні вилучення.

…найпростіше було б показати або переслати йому сей лист…Листування Лесі Українки та В.Винниченка нині не відоме, про його існування свідчить згадка в одному з листів поетеси (див.: Українка Леся. Лист до Ю.Тищенка від 5 (18) січня 1913 р.).