Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

Ой ходить сон коло вікон

Запис К.В.Квітки

Ой ходить сон коло вікон – нотний запис

Ой ходить сон коло вікон, (2)

а дрімота – коло плота.

Питається сон дрімоти: (2)

– А де будем ночувати?

– Де хатонька теплесенька, (2)

де дитина малесенька.

Там ми будем ночувати, (2)

дитиночку колихати.

Паралельні тексти: з наближеною мелодією – Гулак-Артемовський, № 2; без нот: Максимович, вид. 1849 р., с. 101; Метлинский, с. 2; Чубинский, т. 4, с. 20, № 16; Головацкий, т. 2, с. 142, № 1; т. 3, ч. 1, ст. 457, № 3; Милорадович, с. 36, № 4; М. Дерлиця. Селянські діти. – Етногр. збірник наук. т-ва ім. Шевченка у Львові, т. 5, 1898 р., с. 123, № 2; Кайндль, с. 148, № 4.

 

Колихала баба діда (2)

Із вечора до обіда.

Парал. тексти без нот: Головацкий, т. 2, с. 840, № 14 (шумка).

Місце запису: на свідчення Олени Пчілки – Гадяч


Примітки

Подається за виданням: Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт. – К.: Наукова думка, 1977 р., т. 9, с. 370 – 371.

Вперше опубліковано: Народні мелодії. З голосу Лесі Українки. Записав і упорядкував Климент Квітка. – К.: 1918 р., ч. 2, с. 214 – 215.