Начальная страница

Леся Украинка

Энциклопедия жизни и творчества

?

Голубая роза

Леся Украинка

Драма в пяти действиях

Действующие лица

Любовь Александровна Гощинская – девушка 25 лет.

Олимпиада Ивановна Колчевская – ее тетка, пожилая вдова, живет при ней.

Орест Михайлович Груич – молодой писатель, недавно кончивший университет.

Марья Захарьевна Груич – его мать, еще не старая, энергичная на вид женщина.

Сергей Петрович Милевский – bonvivant, в период «второй молодости».

Саня (Александра Викторовна) Крашева – молодая девушка, ученица музыкального училища, подруга Любови.

Острожин – журналист, старше по виду, чем по летам, человек нервный, с угловатыми манерами.

Андрей Борисович Крицкий – студент последнего курса, товарищ Гощинской.

Яков Григорьевич Проценко – старик доктор, приятель Гощинской и ее тетки.

Психиатр – молодой доктор на водах.

Надежда Петровна – дама на водах.

Гостья 1-ая, Гостья 2-ая (молодые девушки)

Мальчик, Девочка (уличные дети)

Действие происходит в новейшее время.


Примітки

Джерело : Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт. – К. : Наукова думка, 1975 р., т. 3, с. 271 – 376.

Вперше надруковано у виданні: Леся Українка. Твори в п’яти томах. Т. 2. К., Держлітвидав, 1951, стор. 547 – 640.

В архіві зберігається чорновий автограф автоперекладу драми (ф. 2, № 774) та копія (ф. 2, № 816). Датується серпнем – груднем 1898 року. Підстави…

Подається за автографом.

Зауваження М.Жарких : слід відзначити, що текст перекладу має значимі різночитання з українським варіантом. Я їх виділив жовтим фоном. Найважливішими є фраза Крицького «Наш детский приют совсем без средств» (в українському варіанті не пояснюється, навіщо Крицький клопочеться за лотерею) та поширення монологу Ореста за рахунок пояснення – що таке блакитна троянда.

Оце пояснення було у первісному автографі українського варіанту і викреслено з канонічного тексту (ви, звичайно, можете побачити його, перейшовши до 1 дії і клацнувши кнопку «Автограф» в розділі «Варіанти тексту»). Може, з огляду на це й даремно його викреслили з канонічного українського тексту.

Окрім доповнень, російський переклад містить і деякі скорочення. Я їх не відмічав; єдине істотне, що я зауважив : в українському варіанті Любов називає Крицького Робесп’єром (дія 1, вихід 9; в російському цього слова нема).

Ці зміни дещо уточнюють і увиразнюють хід п’єси, але не змінюють її загального характеру.