Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

Друскінінкай (1885 р.)

Будинок курорту в Друскінінкаї

Будинок курорту в Друскінінкаї. Рисунок Н. Орди, 1868 р.

Подається за виданням:

До відомого курорту в Друскінінкаї мати привезла Лесю Українку 15 червня 1885 р. Вони перебували тут до 1 серпня 1885 р., коли повернулись до Колодяжного.

Мирослав Мороз подав дату приїзду як 3 червня [Мороз М.О. Літопис життя та творчості Лесі Українки. – К.: 1992 р., № 105]; нам здається, що він сприйняв дату, наведену Ольгою Косач-Кривинюк, як григоріанську, і механічно перевів її в юліанську.

Про рисунок Наполеона Орди каталог подає такі дані:

Druskieniki. Łazienki zdrojowe.

Widok parku i budynku zdrojowego. Napis: «Łazienki w Druskienikach»; napis na podkładzie: «G. Grodzieńska Druskieniki, Łazienki; napis na kartce doklejonej do podkładu: Druskieniki nad Niemnem i rzeką Rotniczanką. Gub Grodzieńska. Wody mineralne i Solne – Był tu zamek zdobyty przez Krzyżaków r. 1312. Zbiera się tu corocznie znaczna liczba chorych szukających zdrowia. Tu pospólstwo mówi własnym sobie językiem litewskim. 1868.»

Rys. ołówkiem podmalowany sepią i akwarelą. 18,2 x 25,8 cm. Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4330. (Teka Grodzieńska).

[Katalog rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum narodowego w Krakowie. 1. Rysunki Napoleona Ordy / Opracowały Zofia Kucielska i Zofia Tobiaszowa. – Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1975, Nr. 152]