Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

Документи й меморії Лесі Українки та родини Косачів:
із чужини – у Лесин край

Ігор Ольшевський

2-4 квітня 2011 р. у Волинському національному університеті імені Лесі Українки проходили VII Всеукраїнські наукові читання «Леся Українка і сучасність».

У президії – І.Коцан, Ю.Громик,…

У президії – І.Коцан, Ю.Громик, М.Жулинський, Т.Скрипка. Фото Володимира Лук’янчука.

Відкрив їх декан філологічного факультету ВНУ Юрій Громик. Із вітальними промовами виступили проректор університету з навчально-виховної роботи Ірина Констанкевич і заступник директора Інституту літератури імені Т. Шевченка НАНУ, член-кореспондент НАН України Микола Сулима. На першому пленарному засіданні було заслухано доповіді згаданого вже Миколи Сулими («Леся Українка і давня українська література»), професора кафедри теорії літератури, зарубіжної літератури і журналістики ВНУ Марії Моклиці («Алегоричний фрагмент символічної мови Лесі Українки: «Осіння казка»), професора кафедри історії української літератури та компаративістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Євгенії Сохацької («Михайло Драй-Хмара про Лесю Українку (національний аспект)»), заступника директора Науково-дослідного інституту Лесі Українки Тамари Скрипки («Літописи життя і творчості Лесі Українки: історія і публікація»), провідного наукового співробітника Інституту літератури імені Т. Шевченка НАН України Лариси Мірошниченко («Про тлумачення одного слова в листі Лесі Українки»).

Підписання угоди про передачу документів

Підписання угоди про передачу документів. Фото Володимира Лук’янчука.

Центральною ж подією того дня була передача Державною службою контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон документів та меморій (пам’ятних речей) Лесі Українки та родини Косачів Науково-дослідному інституту Лесі Українки. Про значимість цієї події, унікальність переданого матеріалу вагоме слово сказали директор Інституту літератури імені Т. Шевченка НАНУ та Науково-дослідного інституту Лесі Українки, академік НАН України Микола Жулинський, ректор Волинського національного університету Ігор Коцан, відомий історик, голова Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон Юрій Савчук, заступник директора Науково-дослідного інституту Лесі Українки (вона, власне, й перевезла до Луцька цей безцінний скарб).

Огляд документів

Огляд документів. Фото Володимира Лук’янчука.

Після урочистостей читання тривали у пленарному, а наступного дня – у секційному режимі. Серед тих, хто брав у них участь, – науковці як з Луцька, так і зі Львова, Києва, Тернополя, Кам’янця-Подільського, Ялти, інших міст України та закордоння (зокрема з Варшави). Було проведено круглі столи «Енциклопедія «Леся Українка»: концепція, структура, джерела» та «Повне академічне зібрання творів Лесі Українки». Культурну програму становили відвідання Музею Волинської ікони та «Лесиної світлиці» (будинку родини Косачів), а також перегляд вистав у рамках театрального фестивалю «Блакитна троянда», що проходив у Луцьку 3-4 квітня.