Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

Кінець страйку, 1907 р.

Кінець страйку, 1907 р. - автограф…

Фрагмент автографа перекладу Лесі Українки
поезії Ади Негрі «Кінець страйку»

Подається за виданням: Леся Українка. – К. : Радянська школа, 1979 р., с. 43.