Початкова сторінка

Леся Українка

Енциклопедія життя і творчості

?

Фото на паспарту

Фото Лесі Українки 1888 р. на паспарту

На паспарту можна прочитати: 1888. Atelie photographique de E.Chechowsky Odessa.

Подається за виданням: Денисюк І., Скрипка Т. . – Львів: Академічний експрес, 1999 р.